(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Alle søkere skal benytte regionalforvaltning.no for registrering av søknader. Alle som får tildelt midler skal rapportere om bruken av midlene gjennom samme portal innen 15. november tildelingsåret.

 

Søknadsfrist 1.11. 2020

 
Tilskuddsordning for arrangement innen idrett og friluftsliv er et politisk virkemiddel for å nå mål i regionale planer. Gjennom tilskuddsordningen vil fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn. Arrangement skal bidra til å skape engasjement, samarbeid/involvering og være en arena for innovasjon, økt kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr.  

Hvem kan søke? 

 • Alle frivillige lag/foreninger, anleggseiere og arrangører tilknyttet Norges idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges -bilsportforbund.
 • Alle friluftslivsorganisasjoner i Innlandet som er medlem av Forum for natur og friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv.
 • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.  

Kriterier: 

 • Arrangementet skal sette Innlandet på arrangørkartet og bidra til utvikling av lokalsamfunn 
 • Arrangementet skal være en læringsarena for fremtidens arrangører, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.  
 •  Arrangementet skal bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangementer.  
 • Kvaliteten på arrangementet skal heves gjennom bruk av nytt utstyr, ny teknologi 
 • Arrangementet skal ivareta klima- /miljøhensyn
 • Arrangementet skal bidra til profilering av fylkeskommunen. 

Utover dette vil følgende bli prioritert:  

 • Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider.  
 • Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett.  
 • Antall deltakere og antall frivillige involvert.  
 • Oppfylte kriterier 

 

Tildelingsprosess: 

Søknadene vurderes faglig av enhet for kultur ved seksjon for idrett. 

Maksimal søknadssum er kr. 100 000.

Tildeling av midler behandles av hovedutvalget for kultur.  

Søkere får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midler så snart vedtak er fattet. 

Fylkeskommunen ønsker å bli involvert i planleggingsprosess til de arrangement som får tildelt tilskudd.  

Kontaktpersoner:

Rådgiver Kjersti Rønning Huber

mobil

epostadresse:

kjersti.ronning.huber@innlandetfylke.no

 

Rådgiver Per Madsen

mobil

epostadresse:

per.madsen@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen