(Du er ikke pålogget) 
 

Omstillingsprosjektet 2021-2026

Opprett ny søknad på støtteordning

Nord-Aurdal kommune har fått innvilget status som omstillingskommune. For inneværende år, 2022, er det totalt brutto bevilget kr. 6.25 mill til dette arbeidet.

Målsetting med prosjektet er å skape 200 nye arbeidsplasser innen 1.1.2026.

Det er 5 innsatsområder i dette arbeidet, disse er:

1. Reiseliv, kultur- og opplevelsesnæringer – satse på vekst og økte ringvirkninger.
2. Nyskaping i andre næringer – satse på utvikling og vekst i etablerte og nye virksomheter.
3. Kompetanse og samhandling – styrke lokal utviklingskultur.
4. Utvikling av regionsenter – satse på utvikling av et attraktivt bo- og besøksted.
5. Attraktivitet for næringsliv – satse på næringsvennlig kommune.

Søknadene vil bli fortløpende vurdert gjennom hele året.

Du finner mer info om omstillingsarbeidet på kommunens hjemmeside, se link her:

https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/i31bd94e2-d54e-465c-9753-f053b1bde21d/nak_omstillingsplan.pdf

Har du spørsmål til ordningen? Ta kontakt med prosjektleder Siri Ødegaard på mobil 995 18 342 eller på epost, siri.odegaard@nord-aurdal.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen