(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling og innovasjon i Buskerud 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til Næringsutvikling og innovasjon i Buskerud fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune har gode økonomiske støtteordninger som skal hjelpe næringslivet med å gjennomføre viktige prosjekter. Støtteordningen Næringsutvikling og innovasjon skal øke verdiskaping og innovasjon i Buskerud.

Formålet med støtteordningen er økt verdiskaping og innovasjon, styrket konkurransekraft og flere arbeidsplasser i Buskerud, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter.
Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele fylket.

Søknadsfrist er mandag 29. april 2024 kl. 12.00.

Hvem kan søke:

  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
  • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Destinasjonsselskap, næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
  • Bedriftsnettverk og klynger

Søker må være en juridisk enhet, og skal som hovedregel ha adresse i Buskerud. Enkeltbedrifter kan ikke søke alene, men de kan søke på vegne av flere samarbeidspartnere i et prosjekt, og de kan også være en samarbeidspartner i prosjekter.

Hvor mye støtte kan du få:

Søkere kan få økonomisk støtte fra kr 50.000 opp til kr 1.000.000, avhengig av prosjektets omfang. Se retningslinjene.

Det er satt av 8 millioner kroner til denne utlysningen. For 2024 er det planlagt én utlysning, eventuelt to dersom det er midler igjen etter første utlysning.

Søknadsvurdering  

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Hovedutvalg for Næring og Innovasjon (HUNI) vedtar hvilke prosjekter som får støtte i møte 12. juni 2024.

Har du spørsmål?  

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Du kan lese retningslinjene her.

Du kan også kontakte rådgivere med spørsmål innenfor ditt prosjekts tematikk. Se oversikt over aktuelle rådgivere nedenfor.

Se også: Ti tips til søker om støtte til næringsutvikling under Viktig info i søknadsskjemaet, og på denne lenken.

 

Hvordan søke?  

Du søker via støtteordningen i Regionalforvaltning.no

Kontaktpersoner støtteordning Næringsutvikling og innovasjon i Buskerud 2024 

Kontaktperson

Epost

Fagområde

Bjørn Horten

bjornhor@bfk.no

Landbruk, Lokalmat, Akvakultur, Marine næringer

Margrete Aubell Nesheim

margretene@bfk.no


 Kulturnæring, integrering, kompetanse i bedrift

Knut Fossgard

knutfo@bfk.no

Reiseliv, besøksforvaltning, lokalmat

Sissel Kleven

sisselkl@bfk.no

Kompetanse, kommuneregioner, entreprenørskap, innovasjon og omstilling

Mette Thielemann

mettethi@bfk.no

Entreprenørskap, innovasjon og omstilling, kommuneregioner, nærings- og stedsutvikling i distrikt

Monika Svanberg

monikasv@bfk.no

Grønn omstilling, eksport og internasjonalt samarbeid, bærekraft, regional kompetansepolitikk, FOUI-teknologi, klynger og nettverk

Amarjit Singh

amarjits@bfk.no

Regional omstilling, bredbåndsutbygging

Tor Peter Barfod

torba@bfk.no

Klimautvikling i kommuner og næringsliv

Åge Sund

ages@bfk.no

FoU, innovasjon, næringsklynger

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen