(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2024 - Alvdal kommune - "midt i væla"

Opprett ny søknad på støtteordning

Vi i Alvdal liker å si at vi ligger "midt i væla", for vi gjør nettopp det. Det er langt til urbane miljøer med Elverum og Mjøsbyene i sør, eller til Trondheim i nord, alternativt vestlandsbyene Ålesund, Molde og Kristiansund. Likefullt - vi ligger midt i leia uansett om folk ferdes nord/sør, eller øst/vest - altså "midt i væla".

Næringslivet i Alvdal er variert og sammensatt av både stort og smått, og i stor grad preget av optimisme og utvikling - og kanskje har denne plassering midt mellom alt noe å si her? Landbruket er dessuten en stor og viktig næring i kommunen, og nær 30 % av verdiskapingen tilskrives primærnæringene og tilgrensende industri/arbeidsplasser. I det grønne skiftet og bioøkonomiens framtid tror vi dette også er kan være en fordel for videre utvikling. Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, god infrastruktur, tørt og stabilt klima er viktige forutsetninger for næringsliv og bedriftsetableringer.

Dersom du er nysgjerrig på eller ønsker kontakt med kommunens næringsapparat kan du ta kontakt med servicetorget eller direkte til administrativ eller politisk ledelse. Næringsarbeid er tverrfaglig og Alvdal kommune ønsker å bistå etablerere og næringsliv med kompetanse ut fra det behovet hver enkelt har. Dette innbefatter kommunens landbruksforvaltning og plan- og byggesaksavdelingen. Foruten næringslivsrådgiver Ole Sylte Heggset, er også kommunedirektør og ordfører tilgjengelig om det er ønske om dialog om små eller store satsinger.

Alvdal kommunes egne næringsfond er delt opp i to potter, henholdsvis tiltaksfondet og kraftfondet der tiltaksfondet er det som normalt benyttes til nyetablering eller videreutvikling av eksisterende næringsliv. Til dere som har noe på hjertet og vurderer en satsing eller utvidelse av det eksisterende - ta kontakt for dialog slik at vi kan veilede deg/dere som søkere. Vi er også behjelpelige og veileder mot andre ordninger hos fylke, Innovasjon Norge m.fl. om dette skulle være aktuelt.

Mer om våre næringsfond inkl. vedtekter og retningslinjer for bruk av fondets tilgjengelige midler er å finne her: Næring - Hovedportal (alvdal.kommune.no)

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen