(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Alvdal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Næringslivet i Alvdal er preget av optimisme og utvikling. Det er bredt sammensatt med små og mellomstore bedrifter og flere store hjørnesteinsbedrifter. Landbruket er en stor og viktig næring i kommunen. Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, god infrastruktur, tørt og stabilt klima er viktige forutsetninger for næringsliv og bedriftsetableringer.

Dersom du er nysgjerrig på eller ønsker kontakt med kommunens næringsapparat kan du ta kontakt med servicetorget eller direkte til administrativ eller politisk ledelse. Næringsarbeid er tverrfaglig og Alvdal kommune ønsker å bistå etablerere og næringsliv med kompetanse ut fra det behovet hver enkelt har. Dette innbefatter kommunens landbruksforvaltning og plan- og byggesaksavdelingen. 

Alvdal kommunes egne næringsfond er delt opp i to potter, henholdsvis tiltaksfondet og kraftfondet. Mer om disse ordningene, inkl. vedtekter og retningslinjer for bruk av fondets tilgjengelige midler er å finne her:

Næring - Hovedportal (alvdal.kommune.no)

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen