(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Valle kommune 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Søknad om tilskot kommunalt næringsfond Valle kommune.

Søknader om tilskot vert handsama i formannskapet to gonger kvart år.
Søknadsfrist er 15. mars og 15. september.

Søknader som kan handsamast administrativt vert handsama fortløpande. 

For meir informasjon, trykk her.

Mal for Forretningsplan som skal brukast: https://www.valle.kommune.no/naering.528614.nn.html

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen