(Du er ikke pålogget) 
 

Styrk Sel - omstilling Sel kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Omstilling Sel - Styrk Sel

Sel kommune tildeles omstillingsmidler fra Innlandet fylkeskommune. Sammen med Sel kommunes egenfinansiering er budsjettet i underkant av 4 millioner kroner årlig. Deler av midlene kan tildeles næringsliv gjennom støtte til utviklingsprosjekter. Prosjektene skal bidra til å nå målet om 210 nye arbeidsplasser i Sel i løpet av årene 2021 til 2026.

Det er lagt til grunn seks hovedstrategier for arbeidet:

  • Industri
  • Opplevelsesnæring
  • Forretningsmessig tjenesteyting
  • Øvrig næringsliv
  • Attraktivitet for næringsliv
  • Kultur og samfunn

Omstillingsarbeidets målsettinger og innsatsområder er ytterligere beskrevet i Omstillingsplan Sel 2021-2026, vedtatt av kommunestyret 16.12.20, samt årlige handlingsplaner. Planene ligger hjemmesiden  til Styrk Sel https://styrk-sel.no/

Omsøkte midler skal kunne brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering av nye eller sikring av eksisterende arbeidsplasser i Sel. Omstillingsmidlene kan normalt utgjøre inntil 50 % av prosjektets finansiering.

Som vedlegg til søknaden skal det leveres prosjektplan. Prosjektplanmalen kan lastes ned fra www.regionalomstilling, klikk her.

Søknadene blir behandlet av omstillingsstyret Styrk Sel. Søknadene blir behandlet fortløpende, men behandlingstid kan variere litt avhengig av møteplan for styremøtene.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner:

Ola Ulfsby Bottheim, programleder
mobilnr: 917 85 095 
e-post: oub@sel.kommune.no

Eldri Siem,  ordfører og leder omstillingsstyret
mobilnr: 909 93 858
e-post: eldri.siem@sel.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen