(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til samarbeid om større søknader til nasjonale og internasjonale ordningar

Opprett ny søknad på støtteordning

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til å utvikle større regionale samarbeidssøknader til nasjonale og internasjonale ordningar innan berekraftig verdiskaping


Sjå utlysninga på heimesida til Vestland fylkeskommune for meir informasjon om kven som kan søkje, vilkår m.m.  

Søknadsfrist: Løpande

Sakshandsamingstid: inntil 3 veker  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen