(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Tana

Formål
Hovedmålsettingen med virkemiddelbruken er å tilrettelegge for et variert og lønnsomt næringsliv basert på lokale tradisjoner og tilgjengelige ressurser.

Bidra til utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i lokalsamfunn som fungerer godt gjennom næringsutvikling og omstillingstiltak. Virkemiddelet skal brukes i samsvar med nasjonale mål for en bærekraftig utvikling.

Følgende tiltak kan støttes:

1. Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur
2. Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
3. Fysiske investeringer i bedrifter
4. Bedriftsutviklingstiltak

Fadderordning hos regnskapskontor
Se link til hjemmeside under

Offentlighetsloven
Tana kommune praktiserer meroffentlighet. Det vil si at all informasjon som kommer inn i forbindelse med søknader er i utgangspunktet offentlig.
Tana kommune ber søker om å opplyse om det er opplysninger i søknaden som søker ønsker unntatt offentlighet og hvorfor det ønskes. 


For vilkår se retningslinjene for næringsfondet på kommunens hjemmeside
https://www.tana.kommune.no/naeringsutvikling.593509.no.html

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen