(Du er ikke pålogget) 
 

Gründerfond

A - Føringer for bruk av Bedriftsutviklingsfondet og Gründerfondet

Fondene skal benyttes til utvikling og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Ved bruk av fondene er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked. Kommunen bør ikke medvirke med tilskudd som vil oppfattes som utilbørlig, i forhold til konkurranseforholdet, i et lokalt marked.

 

Retningslinjer for Øksnes kommunes gründerfond for unge etablerere

 

 

  1. Øksnes kommune skal vurdere hver enkelt forretningsidé ut fra flg. kriterier.

·         Idéen må ha potensial til å gi en varig og lønnsom virksomhet med økt aktivitet

·         Søker må ha personlige forutsetninger for å videreføre idéen.

·         Søkeren må være i aldersgruppen 18 – 35 år.

 

  1. Øksnes kommune skal ha skriftlig avtale med den enkelte gründer som mottar stipend.

 

  1. Må ha en konkret bedrifts-/virksomhetsidé som utvikles gjennom en avtalt periode.

 

  1. Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste.

 

  1. Stipendet kan brukes til innkjøp av tjenester/konsulenthjelp, delvis livsopphold (dersom søker slutter i / har permisjon fra jobb) og andre definerte kostnader ved idéutviklingen.

 

  1. Dersom stipendet brukes til livsopphold / lønn må søker selv besørge nød-vendig informasjon til Likningsmyndighetene.

 

  1. Gründerstipendet kan kombineres med andre virkemidler til ”sammensatte pakker” med avtalt veiledning eller kobling til lokale støttefunksjoner, f.eks mentorer.

 

  1. Stipendet kan høyst utgjøre kr 30.000,-.

 

 

 

F-sak 004/14 vedtatt 16.01.2014

Arkivsak 13/1510

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen