(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt miljø- og klimafond

Tilskuddsordningen skal fremme klimatiltak i kommunen ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Tiltaksområder

  • Klimagassreduserende tiltak.
  • Tiltak rettet mot publikum generelt og fellesområder, framfor private personer/grupper.
  • Tiltak som er nyskapende og fremtidsrettet.
  • Tiltak som forebygger forsøpling og bevaring av naturreservat og kulturmiljø- og landskap.
  • Tiltak som kan vise til reduksjon i klimagassutslipp.
  • Tiltak for å fjerne nedgravde olje- og parafintanker. 

Energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen.

Tiltak som støttes

  • Små eller større prosjekter utenom søkerens vanlige virksomhet. Dette kan for eksempel være holdningsskapende arbeid, arrangement av kurs og verksteder, opprydding/opparbeiding i fellesområder, prosjekter innen miljøvennlig transport eller avfallsreduksjon, prosjekter som fremmer en grønnere livsstil eller prosjekter som reduserer forsøpling, luftforurensning, klimagassutslipp og liknende.
  • Vardø kommune tilbyr økonomisk støtte på inntil kr 7.000 til fjerning av en nedgravd oljetank (uansett størrelse). Ordningen gjelder kun for boliger som har brukt fyringsolje eller parafin til oppvarming og bare for oljetanker som fjernes etter 1. januar 2019.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen