(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond KNF Os kommune

Kommunalt næringsfond for Os kommune

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Dette skal bidra til å skape nye arbeidsplasser, vekst og bosetting i kommunen. Vedtak om tilskudd angående nydyrking av areal tas også fra næringsfondet.

Alle som søker om støtte fra Os kommunes næringsfond skal fremme dette via internettsiden www.regionalforvaltning.noDer oppretter hver søker en unik profil. Søknader angående nydyrkingstilskudd skal også sendes elektronisk via dette nettstedet. Alle søkere utenom søknader om nydyrkingstilskudd, skal før søknad sendes til kommunen, kontakte Rørosregionen Næringshage for hjelp til å vurdere hvilke søknadsmuligheter de har. For at søknaden skal bli behandlet, må alle nødvendige papirer og informasjon være vedlagt. All korrespondanse med kommunen der det er mulig, skal gå via dette nettstedet.

Vedtektene for næringsfondet hvor all nødvendig informasjon står, finnes på vår hjemmeside: https://os.kommune.no/naering/finansiering/

Ved behov for generell veiledning eller spørsmål kontakt økonomisjef Grete G. Nesset tlf. 976 46 342 epost: grete.nesset@os.kommune.no

Ved behov for veiledning eller spørsmål angående nydyrkingstilskudd kontakt landbrukskonsulent Berit Siksjø tlf. 966 26 320, epost: berit.siksjo@os.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen