(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal næringsfond

A - Føringer for bruk av Bedriftsutviklingsfondet og Gründerfondet

Fondene skal benyttes til utvikling og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Ved bruk av fondene er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked. Kommunen bør ikke medvirke med tilskudd som vil oppfattes som utilbørlig, i forhold til konkurranseforholdet, i et lokalt marked.

A1 - Nærmere om bruk av Bedriftsutviklingsfondet 

Fondet kan benyttes til

Bedriftsutvikling

Investeringer i bedrifter

Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

Grunnlagsinvesteringer

 

Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 – 35 år.

Midler fra Fondet kan ikke benyttes til aksjetegning.

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Lisa Steen Evensen

Mailadresse: lisa.evensen@oksnes.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen