(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring 2024 i Østfold (BIO)

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2024

Har din bedrift behov for et kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Da kan du søke Østfold fylkeskommune om støtte til delfinansiering av opplæringskostnadene.

 Hvem kan søke?

Alle bedrifter i Østfold som skal gjennomføre en vesentlig omstilling og som har ansatte og adresse i Østfold. Merk at eier av enkeltpersonforetak regnes ikke som ansatt. Offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner kan ikke søke. 

Du må logge deg inn på Regionalforvaltning.no for å søke

Krav til søkerne:

  • Bedriften må ha forretningsadresse i Østfold, og de som deltar i opplæringen må ha sin arbeidsplass i Østfold
  • Det kan søkes om støtte til opplæring, selv om ansatte er permitterte
  • Det er ikke anledning for å søke på vegne av andre eller for flere bedrifter. Bedrifter kan gå sammen om et tiltak, men må sende individuelle søknader
  • Bedrifter som har søkt og fått tildelt støtte til BIO i løpet av de siste to årene, vil ikke kunne søke om nye midler i 2024

Det gis ikke støtte til:

  • Bedriftsetablering. Bedriften må ha vært i virksomhet i mer enn ett år
  • Bedriftens ordinære drift
  • Bedriftens ordinære opplæring a ansatte
  • Opplæring det er knyttet plikttjeneste til
  • Opplæringer som er obligatorisk for å oppfylle krav til sertifiseringer eller godkjenninger innenfor bedriftens nåværende virksomhet
  • Investeringer

Søknadsfrist for BIO-ordningen i Østfold fylkeskommune er 15. april 2024

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen