(Du er ikke pålogget) 
 

Nordreisa kommune - Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond
Nordreisa kommune forvalter et mindre fond for næring. Dette fondet består av midler kommunen årlig mottar fra staten. Midlene skal brukes til bedriftsrettede tiltak. Det er næringsutvalget som er fondsstyre og utvalget har møte 4-5 ganger for året. Søknader med mindre beløp behandles administrativt. Midlene i Kommunalt næringsfond og Kommunalt utviklingsfond kan tildeles nyetablerere, etablert næringsliv, samt kommunale eller interkommunale prosjekter som skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Nordreisa kommune.

Les mer om Kommunalt nærings- og utviklingsfond, samt låneordninger for fiskeri og landbruk her

Nordreisa kommune prioriterer følgende:

 • Prosjekter og tiltak som bidrar til måloppnåelse innen satsningsområdene i kommunens 
  næringspolitiske strategi og kommuneplan skal prioriteres
 • Nyetablerere prioriteres over andre søkere. I denne gruppen prioriteres kvinner og unge over 
  andre. 
 • Søknader og nivået på et eventuelt tilskudd vil vurderes ut fra tiltakets sysselsettingsverdi, 
  vekstpotensial og positive ringvirkninger. Tiltak med et vekstpotensial i et regionalt, nasjonalt 
  eller internasjonalt marked vil ha høy prioritet. Forretningsideer som bidrar til nye tilbud og 
  vekst i det samlede næringslivet i Nordreisa kan prioriteres selv om kundegrunnlaget er 
  lokalt.
 • Fellestiltak som stimulerer til økt lokalt, regionalt og/eller nasjonalt samarbeid vil prioriteres.
 • Fokus på miljøvennlige løsninger vil telle positivt.

 

Kontakt:
Næringsutvikler, Martin Aleksander Reiersen

(+47) 41 70 61 34

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen