(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Hustadvika kommune

KOMMUNALT NÆRINGSFOND HUSTADVIKA

Utlysing av kommunalt næringsfond for Hustadvika kommune

Næringsfond

Både virksomheter og privatpersoner kan søke om støtte fra næringsfondet. For å bli vurdert må støtten gjelde en reell nyinvestering, der søker tar en økonomisk risiko.

Nyetableringer vil bli fortrukket fremfor videreutvikling. 

Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Hustadvika kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 237 kB) (PDF, 469 kB), kommunale planer og strategier.

Kommunalt næringsfond er basert på en tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hvordan søker jeg?

Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

I tillegg til søknad, må budsjett for prosjektet vedlegges. Etter gjennom­føringen kreves rapport over bruk av midler før utbetaling av tilskuddet

Hva skjer videre?

Det er næringskonsulenten som behandler søknader om støtte til næringsutvikling.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen