(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Hovedformålet med bruken av næringsfondene er å bidra til samfunns- og næringsutvikling i Rendalen kommune. 

De kommunale næringsfondsmidlene nyttes både til næringsrettede tilretteleggende tiltak og direkte bedriftsstøtte. Bruken av midlene skal samsvare med prioriteringer i gjeldende kommuneplaner, samt overordnede føringer for bruk av statlige midler.

Kontakt næringsutvikler Arne Hagetrø ved spørsmål.

mob 958 41 200 e-post arne.hagetro@rendalen.kommune.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen