(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling i landbruket – tilskot til aktivitetar i kommunane

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunar og selskap som jobbar med næringsutvikling i landbruket på oppdrag frå kommunar, kan søkje om tilskot til  inspirasjonssamlingar for å motivere bønder til å utvikle drifta på gardane.

Samlingane kan til dømes bidra til å:

  • gje ei breiare innsikt i kva som kan vere næringsdrift på eit gardsbruk
  • skape inspirasjon gjennom å syne fram det andre har fått til
  • sjå nye potensial for næringsdrift på eigen gard
  • gje innsikt i økonomiske støtteordningar og kor ein kan få hjelp til å utvikle eigne idear
  • bygge nettverk.

Sjå utlysing på vlfk.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen