(Du er ikke pålogget) 
 

(1) Tilskudd til nyetablering og vekst i det etablerte næringslivet

Opprett ny søknad på støtteordning

Vadsø kommunes næringsfond skal understøtte utvikling innenfor de prioriterte satsingsområder som fremgår av Vadsø kommunes strategiske næringsplan;

  • Infrastruktur
  • Entreprenørskap
  • Kompetanse

Prosjekt/tiltak som fremmer samarbeid, bærekraft og posisjonering innenfor disse satsingsområdene skal særlig tilgodesees.

For vedtekter/mer info se Vadsø kommunes nettside for næring

Næring - Vadsø kommune (vadso.kommune.no)

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen