(Du er ikke pålogget) 
 

KulturArvOpplevelser

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til KulturArvOpplevelser (KAO) i Akershus

Nå kan du søke om tilskudd til næringsutvikling og økt verdiskaping gjennom opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Søknadsfrist 1. oktober 2024.

Hva er KAO?

KulturArvOpplevelser er en tilskuddsordning som skal bidra til næringsutvikling og økt verdiskaping gjennom opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal gi attraktive tilbud både for besøkende og lokalbefolkning og ha et tydelig verdiskapingsperspektiv. 

Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter. Matkultur er en viktig del av vår identitet og kulturarv. Prosjekter som bidrar til å øke andelen av lokale råvarer og matopplevelser vil bli vektlagt. 

Prosjekter som får tilskudd, skal bidra både til økt økonomisk verdiskaping, og ha en positiv innvirkning på områder som bevaring av kultur- og naturarv, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, samt økt kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene. 

Prosjektene skal også bidra til å øke attraksjonskraften til Akershus som besøksmål gjennom å skape flere varierte opplevelser.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Hvem kan søke om midler?

 • Kommuner
 • Regionråd
 • Organisasjoner
 • Destinasjonsselskap
 • Institusjoner (museer med flere)
 • Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier/søker om andre partnere deltar.

 

Søker må være en juridisk enhet.

I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Akershus. Søkere utenfor Akershus har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Akershus eller foregår i Akershus.

Det oppfordres til samarbeid mellom flere aktører som utvikler nye produkter, mobiliserer, bygger nettverk og skaper merverdi sammen. Samarbeid mellom aktører over kommunegrenser og regioner er en fordel, men ikke et krav.

Hvor mye støtte kan du få?

Søkere kan få økonomisk støtte inntil 300 000 kroner avhengig av prosjektets omfang. Fylkeskommunen kan bidra med inntil 50 % av prosjektkostnadene. For ytterligere informasjon, se kapittel 3 om Krav til søknad i retningslinjene for KAO. 

Det er satt av 1 million kroner til denne utlysningen.

Tildelingskriterier 

Prosjektet skal treffe formålet med ordningen, og søknader skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping.

For å kvalifisere til KAO må søknaden berøre mer enn ett av de tematiske områdene i punktlisten under: 

 • Opplevelser 
 • Kulturarv 
 • Naturarv 
 • Lokale råvarer 
 • Matkultur  

Tildelingskriterier

 • Prosjektet skal gi positive langsiktige effekter på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, økt kunnskap, ferdigheter og/eller kompetanse, nye reiselivsprodukter mv. 
 • Prosjektets behov, mål, delmål og langsiktige effekter skal være tydelig beskrevet.
 • Prosjektet skal ha regionalt eller lokalt nedslagsfelt.
 • Samarbeid mellom aktører fra ulike sektorer og/eller geografisk samarbeid over kommune- og regionsgrenser er en fordel, men ikke et krav.
 • Bekreftelse på samarbeid må foreligge i samarbeidsprosjekter, og skal legges ved søknaden. Partenes bidrag i prosjektet må synliggjøres i aktiviteter og i finansieringen. 
 • Søknader på ordningen kan også bidra til å fremme integrering og mangfold.

Har du spørsmål?   

Retningslinjene for tilskuddsordningen gir utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder. Se retningslinjene her.

Det gis anledning til å bestille digital veiledningstime i forkant av søknadsfrist.   

Hvordan søke?

Søk om tilskudd til kulturarvopplevelser ved å trykke på den blå knappen øverst på siden: Opprett ny søknad på støtteordning (regionalforvaltning.no)

Søknadsvurdering   

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet.

 
Kontaktpersoner tilskuddsordning:

  

Ola Rønne, olaro@afk.no 

Anne Traaholt, annetra@afk.no 

Janne Svegården, jannesv@afk.no 

Kari Engmark, karien@afk.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen