(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Longyearbyen lokalstyre

Opprett ny søknad på støtteordning

Med hjemmel i lokalstyrets vedtak i møte 10. mai 2022, sak PS 41/2022 - Etablering av næringsfond i Longyearbyen lokalstyre, utlyses midler til lokal næringsutvikling innenfor Longyearbyen lokalstyres forvaltningsplanområde. 

Formålet med næringsfondet i Longyearbyen er å opprettholde en stabil og bærekraftig norsk sysselsetting innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt forvaltningsplanområde innenfor rammen av "sysselsettingstiltak". 

Næringsfondet støtter også «mindre tiltak». Dette er søknad om midler til utredninger og undersøkelser av relevante forhold som kan knyttes til om en innovative ide eller markedsmessige behov (undersøkelser) rundt om forretningsideen er realiserbar (markedsbehov).
 
Næringsfondet skal være et virkemiddel for å realisere overordnet målsetting om å stabilisere sysselsettingen, rettet mot prosjekter som preges av innovasjon, utvikling og nytenkning i tråd med det overordnede formålet og innenfor rammene av lokale og nasjonale rammer, planer og strategier.
 
Longyearbyen lokalstyre har startet arbeidet med utviklingen av en strategisk næringsplan. Utviklingen av den strategiske næringsplanen følger Longyearbyen lokalstyres politisk vedtatte planstrategi (se side 35 i Longyearbyen lokalstyres lokalsamfunnsplan). Når en strategisk næringsplan foreligger, så vil rammene for hva næringsfondet kan støtte av tiltak i næringslivet bli justert og tilpasset målene og tiltakene i planen. Det forventes at strategisk næringsplan vil kunne være politisk vedtatt og implementert ved årsskiftet 2023-2024.  

Fondets finansiering
Fondet er finansiert med en engangsbevilgning til fondet på 1,5 mil, gjennomført i budsjettprosessen for 2021.  

Longyearbyen lokalstyres næringsfond kan støtte:
«mindre tiltak» som utredninger og undersøkelser av relevante forhold som kan knytte en innovativ ide eller utviklingstiltak i retning av kommersialisering. • «Sysselsettingsprosjekter» Realisering av prosjekter som preges av innovasjon og utvikling, hvor det er foretatt tilstrekkelig markedsavklaringer. 


For å kunne støtte prosjektene (søknader til næringsfondet) følger det en rekke rammebetingelser som er nærmere beskrevet i vedtektene for næringsfondet i Longyearbyen lokalstyre. 

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen