(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling i Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Målet for arbeidet med næringsutvikling i Innlandet er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet.

Dette er ei ordning for søknader som er relevante, men som faller utenfor fylkeskommunens ordinære støtteordninger. Ta kontakt med administrasjonen i Innlandet fylkeskommune for avklaring før dere legger inn søknader.

Tildelingskriterier

Søknadens relevans opp mot vedtatte planer og strategier for Innlandet.

Forankring og samarbeid.

Gjennomføringskapasitet - søkers kapasitet og kompetanse.

Kostnadseffektivitet.

Prosjektets/tiltakets umiddelbare resultater.

Langsiktig effekt.

Prosjektet skal omfatte utviklingstiltak. Fysiske investeringer kan som hovedregel ikke støttes. Ordinær drift støttes ikke.

Hvem kan søke?

Innovasjonsaktører.

Samarbeidende bedrifter og organisasjoner, bedriftsnettverk (søknader og finansiering som gjelder bedriftssamarbeid og -nettverk blir avklart med Innovasjon Norge).

Offentlige aktører som regionråd og samarbeidende kommuner. 

FoU-institusjoner.


Merk: Etablering og utvikling av enkeltbedrifter omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Søknader fra enkeltkommuner vil som hovedregel ikke bli prioriterte.

Krav til søknaden

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet.

Finansiering som egeninnsats kan maksimalt utgjøre 20 %. Egeninnsatsen må beskrives i kostnadsbudsjettet.

Beskrivelse av tiltaket: Relevans, målsettinger, tids- og aktivitetsplan, forventede resultater og effekter.

Tidligere tilskudd: Tilskudd tildelt som bagatellmessig støtte i kalenderåret og to foregående år må oppgis (tilskuddsgiver og -beløp)

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal sendes via regionalforvaltning.no.

 

Max støttesats

 

Inntil 50%

Kontaktperson

Espen Køhn, espen.kohn@innlandetfylke.no,  tlf. 917 24 687

 

Søknadsfrister

Løpende 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen