(Du er ikke pålogget) 
 

Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kulturtilskudd           

 

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

 Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til arrangement, festivaler og utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer.  

- MINDRE PROSJEKTER – INNTIL KR. 25.000,- Løpende søknadsfrist

Ordningen skal bidra:

  • til å gjennomføre mindre tiltak med kort planleggingshorisont
  • som såkornmidler.


Søknadsskjema åpnes 1. desember og er åpent så lenge det er tilgjengelige midler. Søknader tas imot og behandles fortløpende av fylkeskommunens administrasjon. Søknad må være mottatt senest tre uker før planlagt gjennomføring av tiltak/aktivitet.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut søknaden og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen