(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

Fullstendig informasjon og kriterier for støtteordningen finner du på fylkeskommunens hjemmeside under søke tilskuddBIO Innlandet.

Vi oppfordrer deg til å lese dette grundig før du fyller ut søknaden. 

 

Formål

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for bedrifter som har behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling. Ordningen skal samtidig bidra til å trygge arbeidsplasser. 

Omstilling kan være vesentlig endring av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på eller etablering på nye markeder. 

 

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.  

Vi må ha søknaden minimum 1 måned før opplæringen starter. 

Du må sende inn søknaden senest 20. mai for å få den behandlet før sommeren, og senest 15. oktober for å få den behandlet inneværende år. 

 

Hvem kan søke?

- Alle private bedrifter lokalisert i Innlandet.

- Offentlig eide bedrifter som ikke mottar driftstilskudd.

- Bedrifter som samarbeider om opplæringstiltak. Én ansvarlig bedrift må stå som søker, og alle bedrifter må underskrive på opplæringsplanen. 

- Ikke-kommersielle aktører/medlemsorganisasjoner kan søke på vegne av flere bedrifter. Det må gå fram av søknaden hvilke bedrifter som skal delta på opplæringen. 

Tilskuddet skal gå til opplæring av bedriftens ansatte. Disse skal være i lønnet arbeid med arbeidsavtale.  

Bedriften kan ikke være i økonomiske vanskeligheter. 

 

Hva kan du få støtte til? 

Du kan få støtte til opplæringskostnader og lønnskostnader.

Opplæringskostnadene skal utgjøre minimum 1/3 av totale kostnader.

 

Hvor mye kan du få i støtte? 

Vi kan gi inntil 750 000 kroner pr. opplæringstiltak, maksimalt 75 000 kr pr. ansatt. 

Små bedrifter (under 50 ansatte) kan få tilskudd opptil 70% av totale kostnader. 

Mellomstore bedrifter (50-249 ansatte) kan få tilskudd opptil 60% av totale kostnader. 

Store bedrifter (over 249 ansatte) kan få tilskudd opp til 50% av totale kostnader. 

 

Krav til søknaden

Du må beskrive bedriftens behov for omstilling. 

Opplæringsplan må legges ved. Mal til opplæringsplan finner du på fylkeskommunens hjemmeside. 

Det er kun mulig å søke om ett opplæringstiltak per søknad. 

 

Krav til rapportering

Hvis din bedrift får tilskudd, må du sende inn en sluttrapport med prosjektregnskap underskrevet av autorisert regnskapsfører når opplæringen er gjennomført. 

 

Innsending av søknad og rapportering gjøres i regionalforvaltning.no

 

Kontaktperson

Turid Lie

Mobil: 976 30 102

E-post: turid.lie@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen