(Du er ikke pålogget) 
 

Hareid kommune - Kommunalt næringsfond 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Næringsfondet

Kommunale- og regionale næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunar som ligg innafor det distriktspolitiske verkemiddelområdet

Kva kan du forvente?

Stønadsgrunnlaget er sett til maks kr. 300.000,-eks. moms., uansett om kapitalbehovet i prosjektet er større. Det kan søkjast på inntil 50% av stønadsgrunnlaget, slik at maksimum stønadsum er kr. 150 000,- ved kapitalbehov større eller lik maksimalt stønadsgrunnlag.

Søknader med større behov for stønad, skal sendast over til Innovasjon Noreg.

Kven kan få tilskot

Næringsfondet er ikkje noko du har rett til å få. Søknad om tilskot frå næringsfondet er noko du kan få ut frå gjeldande regelverk. 
Søknaden vert handsama i næring- og miljøutvalet.

Vi syner elles til retningslinene for det kommunale næringsfondet

Retningsliner frå 01.02.2022 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen