(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Sortland

Opprett ny søknad på støtteordning

Sortland har Eget næringsfond og kommunalt næringsfond

Retningslinjene for bruk av Eget næringsfond

 1. Eget næringsfond skal bidra økonomisk til å videreutvikle næringslivet i Sortland og i regionen forøvrig.
 2. Eget næringsfond finansieres ved tilførsel av ulike økonomiske utviklingsmidler, kraftfond, renter o.l.
 3. Finansiering fra Eget næringsfond gis fortrinnsvis som tilskudd. Det kan gis lån der dette er ønskelig.
 4. Eget næringsfond skal fortrinnsvis brukes i finansiering av ulike viktige utviklingsprosjekter og bransjeovergripende utviklingsprosjekter i Sortland.
 5. Eget næringsfond kan benyttes til delfinansiering av ulike viktige utviklingsprosjekter sammen med annen offentlig og private finansiering. Fortrinnsvis bør disse utviklingsprosjektene være i Sortland.
 6. Eget næringsfond kan benyttes til å kjøpe aksjer i selskaper der dette er ønskelig.
 7. Finansiering fra Eget næringsfond til utviklingsprosjekter i enkeltbedrifter prioriteres ikke. Skal det gis slik finansiering må det begrunnes særskilt hvorfor slik finansierings skal gis.
 8. Innvilges finansiering fra Eget næringsfond kan det fastsettes vilkår knyttet til utbetaling.
 9.  

Retningslinjene for bruk av Kommunalt næringsfond

 1. Kommunalt næringsfond skal bidra økonomisk til å videreutvikle næringslivet i Sortland og i regionen forøvrig.
 2. Kommunalt næringsfond finansieres ved tilførsel av ulike statlige, fylkeskommunale eller offentlige utviklingsmidler, renter o.l.
 3. Retningslinjer for bruk av Kommunalt næringsfond følger retningslinjene Fylkeskommunen i Nordland fastsetter ved tildeling.
 4. Finansiering fra Kommunalt næringsfond gis som tilskudd.
 5. Kommunalt næringsfond kan benyttes til å gi tilskudd til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter, tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) og grunnlagsinvesteringer.

Kontaktpersoner for næringsfond:

Næringssjef Viktor Johnsen

E-post adresse: viktor.johnsen@sortland.kommune.no

Telefon:908 36 888

eller

Næringskonsulent: Geir Breivik

E-post adresse: geir.breivik@sortland.kommune.no

Telefon: 952 64 380

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen