(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Flakstad kommune

Støtte til næringsutvikling i Flakstad kommune
         

NÆRINGSFONDETS PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Flakstad kommune. Bedriftsrettede tiltak med formål å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, samt næringsrettede tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering, prioriteres.

Kommuneplanens samfunnsdel med fokusområdene bolyst og tiltrekningskraft, bærekraft, verdiskaping på hav og land. Kompetanse, omdømme og rekruttering som strategiske innsatsfaktorer, legges til grunn for behandling av søknadene til næringsfondet.

Nærmere opplysninger og veiledning fås ved henvendelse til Flakstad kommune ved næringssjef Jørn Aarsland.

E-post: jorn.aarsland@flakstad.kommune.no

Telefon: 92054893

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen