(Du er ikke pålogget) 
 

Lyngen kommune - Kommunalt næringsfond 2024

Lyngen kommunes næringsfond - hovedrammer 

Lyngen kommunes næringsfond skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og bosettingen i Lyngen kommune.

Fondets midler kan benyttes til nyetablering, bedriftsutvikling tilrettelegging og samarbeidstiltak. Søknad på næringsfondet kan fremmes av alle typer offentlig registrerte virksomheter, inkludert enkeltmannsforetak. Alle kategorier næringsvirksomheter er søkerberettiget, inkludert primærnæringene. Søkere må være registrert med organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene for å kunne søke.

For ytterligere informasjon; se vår hjemmeside for vedtekter eller kontakt Lyngen kommune, 77 70 10 00. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen