(Du er ikke pålogget) 
 

Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland ble opprettet i 2007, og behandler søknader fra virksomheter og enkeltpersoner i de 3 kommunene. Vedtak fattes ved flertall i styremøter. I styret sitter næringssjefene i de 3 kommunene. I 2021 er dette:

Arendal: Kåre Andersen, tlf. 902 38777

Grimstad: Bodil Slettebø, tlf. 997 96360

Froland: Ole Tom Tjuslia, tlf. 928 24882

De 3 kommunene har engasjert felles saksbehandler til sakene.

I styremøtene møter i tillegg representanter fra fylkeskommunens næringsavdeling, Innovasjon Norge, Etablerersenteret IKS og NAV som observatører.

Ordførerne i de 3 kommunene er klageutvalg.

Det gis vanligvis støtte som kan dekke inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. De resterende kan dekkes av egenkapital, lån og/eller egeninnsats.

Møter og søknadsfrister 2021:

Pga den pågående koronakrisen har styret besluttet å innføre løpende mottak og behandling av søknader. Så fort en søknad er mottatt vil den bli oversendt saksbehandler. Styret vil ha beslutningsmøter hver 14. dag.  

Neste styremøte er fastsatt til fredag 5.3.2021. Søknadsfrist til dette møtet er 26.2.2021 kl. 12.00. I dette møtet behandles kun korona-søknader for Grimstad og Froland kommuner, da midlene for Arendal er brukt opp. Agder fylkeskommune har foreløpig ikke besluttet størrelsen på tildeling til fondet på ordinære midler i 2021.

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen