(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune

Kommunalt næringsfond - Sørreisa kommune

Det kommunale næringsfondet i Sørreisa kommune består av bevilgning som årlig gis av Troms Fylkeskommune, i henhold til KDDs (Kommunal og distriktsdepartementet) overordnede retningslinjer. Midlene er tradisjonelt delt inn i to kategorier:

 • Regionale utviklingsmidler
 • Kommunale næringsfondsmidler

 

Standard vilkår for søkere til næringsfondet

Vilkårene gjelder alle tilsagn om tilskudd gitt av næringsfondsstyret i Sørreisa, med mindre andre anførsler er gjort i vedtaket.

Søker må ha tilhørighet til Sørreisa kommune, eller ønske om å registrere foretak i kommunen.

Søknader til næringsfondet behandles med bakgrunn i søknadsfrister 1. april for første halvår og 1. oktober for andre halvår. Ved innsendelse av søknad vil du motta en bekreftelse på at søknaden er registrert. Her angis også når søknaden forventes behandlet i næringsfondsstyret.

 

Søknader til næringsfondet i Sørreisa kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no  Det er ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet. Behov for støtte fra næringsfondet skal dokumenteres grundig. Oppdatert skatteattest skal alltid vedlegges søknad.

Ved behov for støtte, ta kontakt med næringsrådgiver i Sørreisa kommune. Her kan en enten benytte e-post (postmottak@sorreisa.kommune.no) eller telefon 77 87 50 00.

 

Prioriterte områder

 1. Etablering av ny virksomhet i Sørreisa kommune. Etablering av nye arbeidsplasser eller potensialet for å øke antall arbeidsplasser i eksisterende bedrifter vil bli særlig vektlagt.

 2. Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og mellom kommunen og bedrifter.

 3. Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og søkere under 35 år.

 4. Utviklingsprosjekter for å øke antall arbeidsplasser i enkeltbedrifter.

 5. Det kan gis støtte til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Små bedrifter med begrenset tilgang på kapital og med vekt på nyskapning, for eksempel nye produkter, nye markedsområder eller nye samarbeidsområder prioriteres.

Søknader som ikke er støtteberettiget

 • Investeringer i kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter, samt drift av disse.

 • Fysiske investeringer som veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg.

 • Til ferdigstilte prosjekter skal det ikke innvilges støtte.

 • Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering eller ordinært driftstilskudd til bedrifter.

?

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen