(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Søk om økonomisk støtte til næringsutvikling 

Næringsfondet skal bidra til samarbeid, nyetableringer og utvikling av næringslivet i Øyer.

 

HVEM KAN SØKE?

Bedrifter og organisasjoner som skal etableres eller videreutvikles. Vi legger stor vekt på økt sysselsetting og samarbeid, i tillegg til tiltak for kvinner og ungdom.

 • Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
 • Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter
 • Innovasjon og nyskaping.
 • Samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter

Les mer om strategisk næringsplan her

 

  

 SEND SØKNAD 

Det er viktig å bruke litt tid på søknaden og sørge for at du får med all relevant informasjon for saken. Da er sjansene større for at du kan motta tilskudd. Husk å lagre så kan du gå tilbake til søknaden senere.

1. Logg inn her

2. Fyll inn informasjon om selskap/organisasjon som søker. 

3. Fortell oss om prosjektet ditt; hvilke satsningsområder, målet med prosjektet, målgruppen, bidrag i form av arbeidsplasser. 

4. Legg til budsjettet for prosjektet. Husk å oppgi om du har fått støtte fra andre.

5. Har du mottatt bagatellmessig støtte? Kryss av "Ja" og fyll inn beløp i skjema. Hvis ikke, kryss av "Nei".

6. Har du mer du vil fortelle oss som du tenker kan være relevant? Da kan du dele dette med oss i siste punkt.

7. Alt klart? Sjekk skjema og send i vei!

 

HVORDAN VURDERES SØKNADEN?

Les retningslinjene her. Vi legger vekt på disse punktene når vi vurderer søknaden:

 • Forankring i næringsstrategien
 • Klare mål, realistisk budsjett og plan for gjennomføring
 • Bidrar til økt sysselsetting
 • Bidrar til økt innovasjon og entreprenørskap
 • Kobling mot forskning og utvikling
 • Bidrag til FNs bærekraftsmål
 1.  

 2.  Søknader om tilskudd fra fondet kan fremmes hele året og behandles fortløpende.

I praksis vil dette si at søknader om tilskudd fra næringsfond behandles av formannskap/kommunestyret, og at komplett søknad må være hos kommunen senest 3 uker før et formannskapsmøte for å få politisk behandling. Se https://www.oyer.kommune.no/moetekalender-og-politiske-dokumenter.449023.no.html for oversikt over politiske møter for å se når formannskapet har møter. 

 

 SJEKK GJERNE UT ANDRE STØTTEORDNINGER FØRST 

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger for bedrifter og prosjekter, ta gjerne en titt på disse før du søker næringsfondet. 

Innlandet Fylkeskommune: Næring og internasjonalt - Innlandet fylkeskommune

 

HAR DU SPØRSMÅL?

Ta kontakt for en uformell samtale tidlig så hjelper vi deg videre.
Andrea Indahl, næringsutvikler for Lillehammer-regionen Vekst  andrea.indahl@lillehammer.kommune.no 

+47 40465419

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen