(Du er ikke pålogget) 
 

Kulturnæringsfondet - festivaler

Opprett ny søknad på støtteordning

KOMMUNALT NÆRINGSFOND I KARLSØY 

Karlsøy kommune har ett kommunalt næringsfond der aktører i kommunen kan søke midler.

Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov/regelverk, herunder bla. forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser.  Karlsøy kommunestyre har i møte 21.02.18 godkjent retningslinjene for næringsfondet.

FORMÅL

Den enkelte kommune velger selv hvilke tiltak man ønsker å prioritere å bruke fondsmidlene på.  Karlsøy kommunestyre har i 2018 vedtatt strategisk næringsplan for Karlsøy, og denne vektlegges når søknader til næringsfondet kommer inn.  Videre har kommunestyret høsten 2018 godkjent regional strategisk næringsplan for Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen og Storfjord, og denne planen vil også legges til grunn når søknader til næringsfondet skal vurderes.

Du finner mer informasjon om kommunalt næringsfond på www.karlsoy.kommune.no/tilskuddsordninger 

Kunngjøring: Det er obligatorisk for kommunene å kunngjøre tilskuddsordningene gjennom regionalforvaltning.no og på en slik måte at målgruppen nås.

Søknader: Det er obligatorisk for alle som søker om kommunalt næringsfond å bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen