(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling i kommunen

Opprett ny søknad på støtteordning

Alta kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid. 

Næringsfondet kan blant annet benyttes til:  

  • etableringsstipend
  • opplæring
  • produktutvikling
  • markedsføring 
  • mindre investeringer i bedriften. 

Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av kommunen.  Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.


Se retningslinjer for næringsfond.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen