(Du er ikke pålogget) 
 

Værøy kommune - Kommunalt næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for Værøy kommune kommunale næringsfond

Hovedformålet for Værøy kommunes næringsfond er å bidra positivt til næringsutvikling og til å bedre forholdene til næringslivet i kommunen. Tilskudd eller lån fra næringsfondet skal bidra til å fremme nyetableringer eller vekst i eksisterende virksomhet på Værøy.

Prosjekter/tiltak som prioriteres:

1. Bidrar til bedret sysselsettingsmuligheter for innvandrere, kvinner og ungdom

2. Fremme nyetableringer og etablering av nye arbeidsplasser

3. Bidrar til at Værøy kommune blir en attraktiv kommune å bo i og flytte til.

 

Søknader om støtte fra Værøy kommunes næringsfond behandles av Hovedutvalg for næringssaker.

Les: Reglement for næringsfond

 

I løpet av året er det 4 søknadsfrister: 1.februar, 1.mai, 1.august og 1.november

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen