(Du er ikke pålogget) 
 

Værøy kommune - Kommunalt næringsfond

Retningslinjer for Værøy kommune kommunale næringsfond

https://varoy.kommune.no/_f/p1/i1e67430e-b6e8-471e-96d7-0d1bc10ee6c8/retningslinjer-for-varoy-kommunes-naringsfond-l8183.pdf

Søknader om støtte fra Værøy kommunes næringsfond behandles av Hovedutvalg for næringssaker.

I løpet av året er det 3 søknadsfrister: 1.februar, 1.mai og 1.oktober

 

1.Personalia, organisasjonsnummer og selskapsform2.Beskrivelse av prosjektet/tiltaket med målsetting og forventede resultater3.Plan for gjennomføring aktiviteter, tidsplan og samarbeidspartnere4.Budsjett med finansieringsplanfor nye etableringer og bedriftsutvidelser 5.Regnskap6.Kostnadsplan og finansieringsplan7.Søker må opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene.8.Bærekraftperspektiv 9.Skatteattest
 
510.Opplyse om andre forhold som kan være nødvendig for gjennomføring av saksbehandlingen

 

1.Personalia, organisasjonsnummer og selskapsform2.Beskrivelse av prosjektet/tiltaket med målsetting og forventede resultater3.Plan for gjennomføring aktiviteter, tidsplan og samarbeidspartnere4.Budsjett med finansieringsplanfor nye etableringer og bedriftsutvidelser 5.Regnskap6.Kostnadsplan og finansieringsplan7.Søker må opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene.8.Bærekraftperspektiv 9.Skatteattest
 
510.Opplyse om andre forhold som kan være nødvendig for gjennomføring av saksbehandlingen

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen