(Du er ikke pålogget) 
 

Gründerfond Sortland

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjene for bruk av Gründerfond

 1. Sortland kommune skal vurdere hver enkel idé.
  • Idéen må ha potensial til å bli en varig og lønnsom virksomhet og ny(e) arbeidsplasser.
  • Søkeren må ha personlige forutsetninger for å utvikle og videreføre prosjektidéen
  • Søkeren må være i alderen 18 - 35 år.
 2. Sortland kommune skal ha en skriftlig avtale med den enkelte gründer/etablerer som mottar stipend.
 1. Gründer/etablerer må ha en konkret bedrifts-/virksomhetsidé som utvikles gjennom en avtalt periode.
 2. Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste (skal kunne brukes til søknad til bank/offentlige virkemidler).
 3. Stipendet skal kunne brukes til å kjøpe inn tjenester/konsulenttjenester, delvis livsopphold (dersom søker slutter/har permisjon fra betalt jobb) og til andre definerte kostnader ved idéutviklingen.
 4. Dersom stipendet brukes til livsopphold/lønn, må søkeren selv besørge nødvendig informasjon til ligningsmyndighetene.
 5. Gründerstipendet kan kombineres med andre virkemidler til sammensatte «pakker» med avtalt veiledning eller kopling til lokale støttefunksjoner.
 6. Stipendet kan maksimalt utgjøre kr 20.000.
 7. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å innvilge søknader i hht. retningslinjene.

 

Kontaktpersoner for gründerfond:

Næringssjef Viktor Johnsen

E-post adresse: viktor.Johnsen@sortland.kommune.no

Telefon: 908 36 888

eller

Næringskonsulent: Geir Breivik

E-post adresse: geir.breivik@sortland.kommune.no

Telefon: 952 64 380

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen