(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Ibestad

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt Næringsfond.

Søknadsfrist 1.april og 1.oktober.
(Behandling i påfølgende formannskapsmøter)

Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd eller benyttes til strategiske investeringer og til utgifter i arbeid med næringsutvikling forøvrig. 

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra næringsfondene: 

 
 1. Bedriftsutvikling, f.eks. oppstart av bedrift, etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging. 

 1. Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter 

 1. Innovasjon og nyskaping. 

 1. Samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter 

 

Eksemplene er ikke uttømmende. 

 

Prosjekter som støttes skal være i tråd med mål og prioriteringer i kommuneplan og næringsplan. Særlig bør følgende kriterier vurderes ved behandling av søknader: 

 1. 1. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen 

 1. 2. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Ibestad kommune 

 1. 3. Øvrige prioriterte områder: 

  • Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter. 
  • Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
  • Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
  • Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling 
  • Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet.  
  • Prosjekter som støtter og legger til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne arbeidsplasser
 •  

 

Ut over dette kan midler i næringsfond med kommunale midler benyttes til Ibestad kommunes finansiering av tiltak.

 •  

Retningslinjer for tilskuddsordningen: Tilskuddsordninger - Ibestad kommune

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen