(Du er ikke pålogget) 
 

Omstilling

553.65 Omstillingsprogram for akutte endringer i arbeidsmarkedet for 2020 (søkbar kun for omstillingskommunene Kautokeino, Kvænangen og Dyrøy)

Dette er en søkbar ramme for 2020 kun for kommunene Kautokeino, Kvænangen og Dyrøy som har omstillingsstatus og er i gjennomføringsfasen i omstillingsprogrammet. Disse kommunene får årlig bevilget midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er søkbar over denne rammen. Omstillingsmidler er ekstraordinære midler for å tilrettelegge for omstillings- og nyskapingsarbeid.

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen