(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Vågå Kommune

Målsetjinga med næringsfondet er å styrke næringslivet og busetjinga i kommunen gjennom å fremme etableringa av ny verksemd og vidareutvikling av eksisterande næringsliv. Som hovudmålsetning skal næringsfondet bidra til:

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling og vekst i eksisterande verksemd/næringsliv
  • Samarbeidsprosjekt mellom to eller fleire verksemder 

 

 

Søknader til næringsfondet vert handsama fortløpande gjennom året. Det skal søkjast elektronisk via regionalforvaltning.no

 

Meir informasjon finn du heimesida til Vågå kommune:

https://www.vaga.kommune.no/tenester/naringsliv-og-landbruk/naringsliv/naringsfond/

 

Ta kontakt med Næringskoordinator i forkant av innsending. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen