(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere 

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst. 

Tilskuddsordningen skal støtte prosjekter som skal legge bedre til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn.

Total ramme for 2020 er kr. 290 000.


Målgruppe for tilbudet 

Målgruppen for prosjektene som gis støtte er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Hvem kan søke?

Søkerne til ordningen kan være virksomheter og organisasjoner i Troms og Finnmark, i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Slik søker du

Alle søknader skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Søknadsfrist forlenget til 1.september 2020. 

Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for søkemodulen. 

Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden.

 

Kriterier for måloppnåelse 

Måloppnåelse vil bli vurdert etter antall deltakere på etablererkurs, antall nystartede bedrifter, utarbeidet materiell, nettsider som gir informasjon om tilbudene og bruk av disse, samarbeidsmøter, veiledningssamtaler, konferanser og annet. 

 

 

Kontakt: 

Erle Holm-Varsi 

Seniorrådgiver 

E-post: erle.holmvarsi@tffk.no 

Tlf: 77 78 30 82 / 958 24 794 

 

Lise Fossli 

Seniorrådgiver 

E-post:  lise.eikeland.fossli@tffk.no 

Tlf77 78 80 60 / 986 96 785 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen