De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos.  Dette vil å hovedsak være aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av Corona-epidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker, reiseliv/ opplevelsesnæring, og serveringsbransjen.  Mer om utfylling av søknadsskjema under fane "Viktig info" ovenfor. 

 

Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører. Det bør legges vekt på at prosjektene skal sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Namsos kommune. Støtte bør ikke gis til tiltak som er konkurransevridende. 

 

Tildeling skjer etter følgende kriterier:

  • Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene.
  • Krisefondet skal støtte tiltak i små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen.
  • Bedrifter som jobber med å opprettholde driften skal prioriteres.
  • Fokus på tiltak for salg og omsetning
  • Samarbeid med andre bedrifter vektlegges
  • Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer prioriteres
  • Kreative tiltak vektlegges
  • Miljørettede tiltak vektlegges

 

Det legges opp til rask saksbehandling, der målet er maks en ukes behandlingstid

 

Utfylling av skjema:

- vedlegg:  

  - omsetningsoppgaver for de fire første månedene 2019 og 2020

  - oversikt over uunngåelige faste kostnader for de fire første mnd 2020 hvis ikke dette går fram av resultatregnskap (les mer om faste uungåelig kostnader på www.kompensasjonsordning.no/kostnader, eller hør med din regnskapsfører om de kan lage et oppsett for deg)