(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger

Tilskudd til Fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. februar 

Formål

 1. Bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær
 2. Bidra til å styrke synlighet, generell folkehelse og gode opplevelser for medlemmene
 3. Bidra til å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse

Tilskuddsordningen

Tilskudd fordeles som grunnstøtte og aktivitetsstøtte. Grunnstøtten gis til drift og aktivitetsdelen ut ifra
medlemstall. Grunnstøtten tilsvarer 60% av avsatte midler og de resterende midlene 40% fordeles etter antall
medlemmer.
Pensjonistforeninger som er aktive i Innlandet fylke, kan tildeles støtte av Innlandet fylkeskommune.

Søknad kan sendes av pensjonistforeninger som oppfyller følgende generelle krav:

 • Pensjonistforeningen må være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret
 • Pensjonistforeningen må være demokratisk oppbygd
 • Pensjonistforeningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner
 • Foreningen må ha egne vedtekter
 • Gjennomføre årsmøte med årsmelding, årsregnskap og valg av styre
 • Tilskudd gis til ledd som i praksis arbeider for å oppfylle formålet med ordningen

Det gis ikke tilskudd til følgende:

 • Pensjonistforeninger som er en del av en bedrift
 • Foreninger som er støtteberettiget fra statlige organer på regionalt nivå. For eksempel politiske partier, tros- og livssynssamfunn og brukerorganisasjoner innenfor spesialisthelsetjeneste

Antall medlemmer og aktiviteter dokumenteres, gjennom:

 • Medlemstall må være dokumenterbart etter Administrasjonsdepartementets krav til hvordan antall medlemmer skal telles (Individuelt medlemskap, betalt minst kr 50 pr år i kontingent mv.)
 • Aktivitetsplaner for inneværende år

NB! Årsmelding og årsregnskap for foregående år ettersendes så snart som mulig etter gjennomført årsmøte. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen