(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Utlysing av søknadsfrist for kommunalt næringsfond i Ørskog kommune

Ørskog kommune har fått tildelt midlar til næringsfond frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Søknad skal settast opp på eige elektronisk søknadsskjema https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx? og skal innehalde opplysningar om søkjar, bakgrunn for søknaden, resultat- og effektmål, prosjektplan og budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Støtte vert berre gjeve til søkjarar som har gjennomført ein oppstartsamtale der ein får rettleiing i forretningsplan og utfylling av elektronisk søknadsskjema. Søkjar tek sjølv initiativ til oppstartssamtale. Mottakar av støtte forpliktar seg også til oppfølgingsmøte for å fortelje om korleis satsinga har gått.

Ta kontakt med Ørskog Kommune på telefon 70 16 59 00 eller e-post postmottak@orskog.kommune.no for å avtale oppstartssamtale.

For meir informasjon, retningsliner og vedtekter for næringsfondet sjå www.orskog.kommune.no , eller ta kontakt på tlf 70 16 59 00.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen