(Du er ikke pålogget) 
 

Covid 19-Kommunalt næringsfond - Fredrikstad kommune

Covid 19-Kommunalt næringsfond Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har fått tildelt kr. 1,9 millioner i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond.

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Kort om ordningen:

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
 • Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Forlenget søknadsfrist: mandag 02. november 2020
 • Beslutning medio desember – utbetaling før årsskifte
 • Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no 

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på:

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For nærmere orientering ta kontakt med Fredrikstad kommune:
Helge Hasvold, Næringssjef, tlf. 91603444, epost: helhas@fredrikstad.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen