(Du er ikke pålogget) 
 

Midt-Telemark kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Midt-Telemark kommune har fått tildelt ny bevilgning (5. og 6. runde) på 2 055 000,- i forbindelse med Covid-19 situasjonen.
Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er direkte rammet av strenge smitteverntiltak som ble iverksatt i desember 2021.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters omsetningsnedgang og økte kostnader som følge av Covid-19 situasjonen. 

Tildelingskriterier:

 • Virksomhet innen overnattings- og/eller serveringsbransjen (næringskode 55 og 56)
 • Virksomhet i Midt-Telemarkkommune
 • Ha omsetningsnedgang/økte kostnader samlet for november - desember 2021 (sammenlignet med 2019) som følge av smitteverntiltak vedtatt i desember 2021
 • Støtten beregnes i utgangspunktet som 70% av omsetningsnedgang/økte kostnader
 • Ved stor pågang av søknader og totalt søknadsbeløp som overskrider tildelte midler, kan prosentvis støtte bli nedjustert med lik prosentandel for alle.

For virksomheter som ikke var etablert i nov/des 2019 kan vi behandle saken ut fra følgende kriterier:

 • Omsetningsnedgang/kostnader som følge av stort antall avbestillinger i perioden november-desember 2021
  Dokumentasjon på antall avbestillinger inkludert estimert verdi må vedlegges søknaden.

Søknad opprettes i regionalforvaltning.no

Vedlegg til søknad:

 • Dokumentasjon av omsetningsnedgang/økte kostnader
 • Perioderegnskap for november-desember 2019 (hvis virksomheten var i drift)
 • Perioderegnskap for november-desember 2021

Søknadsfrist 16. januar

Kontaktpersoner for spørsmål:  
Karsten Pedersen,
karsten@mtnu.no, 938 92 242  
Ann Kristin Ødegård,
ann.kristin@mtnu.no, 919 10 797  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen