(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysning av Kommunal kompensasjonsordning


Nome kommune har fått tildelt kr.593 000, - i forbindelse med Covid-19 situasjonen (6. runde). Etter første runde med tildeling til serveringsbedrifter gjenstår det kr. 313 000,-  Vi utvider nå med en ekstra bransjekode.

Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er direkte rammet av strenge smitteverntiltak som ble iverksatt i desember 2021.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters omsetningsnedgang og økte kostnader som følge av smitteverntiltak/ Covid-19 situasjonen.

 

Tildelingskriterier

 
 • - Virksomhet innen overnattings- og/eller serveringsbransjen (næringskode 55 og 56) eller personlig tjenesteyting innenfor næringskode 96.020.

 • - Virksomhet i Nome kommune

 • - Har omsetningsnedgang/økte kostnader november - desember 2021 (sammenlignet med 2019 for de som var etablert dasom følge av smitteverntiltak innført i desember 2021

 • - Støtten beregnes i utgangspunktet som 70% av omsetningsnedgang/økte kostnader

 • - Ved stor pågang av søknader og totalt søknadsbeløp som overskrider tildelte midler, kan prosentvis støtte bli nedjustert med lik prosentandel for alle. 

 

Søknad opprettes i regionalforvaltning.no 

 

Vedlegg til søknad:

 • Dokumentasjon av omsetningsnedgang/økte kostnader

 • Perioderegnskap for november-desember 2019 (hvis virksomheten var i drift)

 • Perioderegnskap for november-desember2021 

For virksomheter som ikke var etablert i nov/des 2019 kan vi alternativt behandle saken ut fra følgende kriterier:

 • Omsetningsnedgang/kostnader som følge av stort antall avbestillinger i perioden november-desember 2021
  • Dokumentasjon på antall avbestillinger inkludert estimert verdi må vedlegges søknaden.
 • Omsetningsnedgang i forhold til budsjettert (gjelder nyetablert virksomhetsområde høst 2021 eller i tilfeller der det ikke er naturlig med forhåndsbestillinger)
  • Budsjett for nov/ des -21 må legges ved søknaden
 •  

 

Ny søknadsfrist  31. januar

Kontaktpersoner for spørsmål:
Ann Kristin Ødegård,ann.kristin@mtnu.no, 91 91 07 97

Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 93 89 22 42

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen