(Du er ikke pålogget) 
 

Modum kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomehter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Modum kommune er tildelt 1 298 242 kroner i statlige midler som skal tildeles lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Kriterier og innhold i søknaden: 

  • Det settes ingen særlige begrensninger på hvilke bransjer og virksomheter som kan søke, men søker må opplyse om den har fått offentlig støtte gjennom andre kompensasjonsordninger eller annen offentlig støtte i løpet av 2019, 2020 og 2021. Det må også opplyses hvilken hjemmel denne støtten har hatt.
  • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Modum kommune. Bedrifter uten ansatte kan ikke søke, unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlig selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntekt. 
  • Støtten skal i hovedsak brukes til å dekke faste utgifter til drift, herunder lønn, husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter, gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner, lønn/honorar i utviklingsprosjekter mv. 
  • Skatteattest skal vedlegges søknaden. Støtte tildeles ikke til virksomheter som anses som ikke solvente. 
  • Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.
  • Søker må beskrive hvordan smitteverntiltakene har påvirket økonomien.
  • Søker vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. For nye virksomheter uten tidligere omsetning, er grunnlaget omsetning i forhold til budsjett. Budsjettet må fremstå som realistisk. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen