(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinær tilskuddsordning for kulturnæringsaktører i Fredrikstad kommune 2021

Fredrikstad kommune er tildelt 22 221 354 kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til fordeling blant lokalt næringsliv. Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok i sitt møte 18.03.2021 at
2 500 000 kroner fra denne bevilgningen skal tilfalle kulturnæringsaktører i Fredrikstad, som en del av kommunens koronatiltak for næringslivet. Midlene fordeles gjennom denne ekstraordinære tilskuddsordningen til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde aktivitet under den pågående koronapandemien for aktører som har kunst og kultur som næringsaktivitet og inntektsgrunnlag. Den tar utgangspunkt i begrensninger pandemien legger for ordinær aktivitet, og har til hensikt å sikre utvikling, opplæring, drifts- og produksjonsgrunnlag for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen på kommunens nettsider: Ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet 2021 - Fredrikstad kommune 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen