(Du er ikke pålogget) 
 

Halden kommune - Smittetest for grensependlere

Opprett ny søknad på støtteordning

Halden kommune er tildelt kr. 7.987.748 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til lokal kompensasjonsordning for næringsliv rammet av smittevernstiltak i begynnelsen av 2021.

Sak om tilskuddsordninger ble behandlet i Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø 7. februar 2021. Hele saksframlegget finner du her: Elements Publikum (elementscloud.no)

Midlene skal primært tilfalle bedrifter som er rammet av restriksjoner vinteren 2021 gjennom lokal forskrift eller statlig forskrift gjeldende for enkeltkommuner.


Beløpet skal fordeles på følgende hovedkategorier:

 1. Restauranter, kafeer og puber, hotell og reiselivsbedrifter
 2. Treningssentre- inkludert yogastudio- med ansatte
 3. Butikker som har vært pålagt å stenge 
 4. Halden Turist med medlemsbedrifter
 5. Restart Halden - markedsføring byens attraksjoner og aktiviteter til gjenåpning av samfunnet
 6. KulturLøft Halden - for å sikre arbeidsplasser innen kulturnæringen
 7. Halden bedrifter kan søke om refusjon til smittetesting av ansatte grensependlere for perioden januar til og med mars 2021.
 

Det er satt følgende krav for å motta tilskudd for hovedkategori 7, det er satt av totalt kr 500.000 til formålet:

 1. Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Halden kommune.
 2. Bedriften må ha ansatte.
 3. Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 4. Bedriften må legge inn dokumentasjon/faktura på kostnader til smittetesting av utenlandske grensependlere i perioden januar-mars 2021 i søknaden

Smittesenteret på Svinesund har måttet prioritere smittetesting og ligger etter med faktureringen, så søknadsfristen utsettes til fakturering for første kvartal til bedriftene i Halden er ajour. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen