(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest kommune - Covid21 - nasjonalt notifisert ordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning

Hammerfest kommune har mottatt en ramme på kr 1 488 000,- fra KMD til kommunal kompensasjonsordning.

Ordningen omfatter alle foretak som i 2021 har opplevd omsetningssvikt og/eller tap.
Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte.
Kommunen behandler søknader fortløpende – dette innebærer at noen bedrifter risikerer å ikke kunne motta støtte når rammen er fordelt, selv om foretaket tilfredsstiller kriteriene for støtte.  

Søknad leveres gjennom www.regionalforvaltning.no – gjennom støtteordning: «Hammerfest kommune - Covid21 - nasjonalt notifisert ordning»

Her finner du kommunens allerede vedtatte retningslinjer for krisefond lokalt.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen