(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Målet med kompensasjonsordningen

Målet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

 

Målgruppe

Lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Karasjok.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Søker må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

 

Hvordan søke

Søknaden skal registreres og sendes via regionalforvaltning.no

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

 

Behandling av søknader

Søknad om støtte behandles av næringsfondsstyret.

For ytterligere informasjon les regjeringens tilskuddsbrev om ordningen.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen