(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensjonsordning til lokale virksomheter

Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Eidskog kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak av 18.06.2021, mottatt kr. 389 000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. 
Målgruppen er de som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.
Det vil vektlegges om de har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Dette kan være

  • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.
  • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter (utenom dagligvare).    
  • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.

Ordningen omfatter

  • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
  • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.  

Utdrag fra regnskap som viser kostnader og tap må vedlegges søknaden som vedlegg

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søker må ha tilhørighet til Eidskog kommune. 

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger støttes ikke.

Hvordan søke? Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. I tillegg må foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvem som har gitt denne støtten.

Søknadsfrist: 31.august 2021

For mer informasjon: Statsbudsjettet 2021 – Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Annen informasjon: Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

Kontaktperson: For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med Steinar Grønnerud, 402 00 066 eller steinar.gronnerud@eidskog.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen